Nagrada Bernardo Bernardi za projekt interijera poslovne zgrade Adris Grupe i stana u kući Šuflaj u Zagrebu

2017

Priznanje ‘Žena godine’ 2017 u organizaciji časopisa ‘Zaposlena’

Treća nagrada za projekt rezidencijalne građevine stambene namjene u zagrebu, s autorima Ivana Ergić, Siniša Justić i Darko Latin

2015

Prva nagrada na natječaju za projekt interijera poslovnog objekta Adris Grupe u Zagrebu

2014

Nominacija za nagradu Bernardo Bernardi, za projekt interijera uprave Adris Grupe u Rovinju

2012

Posebno priznanje na natječaju za idejni projekt trga na poluotoku u Zadru, s autoricom Ivanom Ergić

2009

Treća nagrada na natječaju za idejni projekt trga i revitalizaciju gradskih blokova u centru Karlovca, s autoricom Ivanom Ergić

Otkup na natječaju za idejni projekt mosta Bundek, s autorima Ivanom Ergić, Damirom Mance i Veljkom Prpić

2008

Prva nagrada na natječaju za idejni projekt trga i centra za kulturu u Mariji Bistrici, s autoricom Ivanom Ergić

2007

Nagrada slovenskog Bienalla za područje oblikovanja interijera, za projekt Podravke u Koprivnici – s autorom Markom Murtićem

2006

Nagrada Bernardo Bernardi za projekt stana na Ribnjaku Zagreb – s autorom Markom Murtićem

2003

Prva nagrada na pozivnom natječaju za korporativni identitet Podravke i adaptaciju interijera poslovne zgrade u Koprivnici te dogradnju mosta izmedju postojećih objekata – s autorom Markom Murtićem

2002

Zagrebački salon – priznanje za interijer poslovnice za VIP klijente Zagrebačke banke u Novoj Vesi Zagreb – s autorom Markom Murtićem

2000

Prva nagrada na pozivnom natječaju za adaptaciju poslovnice za VIP klijente Zagrebačke banke u Novoj Vesi Zagreb – s autorom Markom Murtićem

1999

Zagrebački salon – priznanje za interijer ‘Collage’ – Masarykova Zagreb – s autorom Markom Murtićem

1995